Hög tid att installera cookie-banner!

Bilden illustrerar att användare måste göra olika val för att godkänna kakor på webbplatser enligt EU-lagen Digital Markets Act, eller DMA.

Den nya EU-lagen Digital Markets Act (DMA) syftar till att skapa en mer rättvis och öppen digital marknad. Lagen trädde i kraft i maj 2023 och ställer en rad krav på stora “gatekeepers” som till exempel Google. Ett av kraven innebär att gatekeepern måste försäkra sig om att det finns ett giltigt samtycke insamlat från slutanvändaren.

Om du inte har installerat en Cookie-banner (samtycke till kakor) på din webbplats är det hög tid att göra det nu!

Kontakta oss om har frågor kring DMA och vad som gäller för din webbplats.

Vad är en cookie-banner?

En cookie-banner är en ruta som visas på en webbplats när en användare besöker den för första gången. Den informerar användaren om att webbplatsen använder cookies och ger dem möjlighet att välja om de vill acceptera eller neka cookies.

Exempel på vad en cookie-banner vanligtvis innehåller

  • En text som informerar användaren om att webbplatsen använder cookies.
  • En lista över de typer av cookies som webbplatsen använder.
  • En länk till webbplatsens cookiepolicy.
  • En knapp som användaren kan klicka på för att acceptera cookies.
  • En knapp som användaren kan klicka på för att neka cookies.

 

Varför används cookie-banners?

Cookie-banners används för att uppfylla kraven i dataskyddsregler som GDPR. Dessa regler kräver att webbplatsägare begär användarnas samtycke innan de lagrar cookies på deras enheter.

Vad händer om man inte accepterar cookies?

Om man inte accepterar cookies kan man fortfarande använda webbplatsen, men vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt. Man kan till exempel inte se anpassat innehåll eller spara sina inställningar.

Mer information

Läs mer om Digital Markets Act på EUs hemsida.