Hög tid att installera cookie-banner!

Bilden illustrerar att användare måste göra olika val för att godkänna kakor på webbplatser enligt EU-lagen Digital Markets Act, eller DMA.

Den nya EU-lagen Digital Markets Act (DMA) syftar till att skapa en mer rättvis och öppen digital marknad. Lagen trädde i kraft i maj 2023 och ställer en rad krav på stora “gatekeepers” som till exempel Google. Ett av kraven innebär att gatekeepern måste försäkra sig om att det finns ett giltigt samtycke insamlat från […]