Webbutveckling och integrationer


Gula Hunden har lång erfarenhet av webbutveckling. Det är egentligen bara ditt behov, din fantasi och din budget som sätter stopp för vad vi kan skapa. Du kanske behöver ett system för dina produkter, order, bokning, uthyrning, felanmälan eller bara en databas som håller reda på olika saker åt dig. Om du vill kan vi bygga ihop systemet med en webbshop

Självklart kan vi även integrera dina system eller databaser med olika affärssystem för till exempel, priser, fakturering, bokföring, lager, logistik och liknande. 
 

Produktsystem

Den vanligaste typen av webbsystem som vi har utvecklat är produktsystem som håller reda på artiklar, kategorier, varianter, tillbehör och liknande. Allt administreras i ett CMS-verktyg som vi specialanpassar för varje kunds unika behov. All information presenteras på ett lättnavigerat och användarvänligt sätt på hemsidan.

Exempel på tidigare utvecklade produktsystem är för Sikama AB och Toleka AB
 

Integrationer

Att integrera två eller flera system till varandra kräver mycket logik. De flesta större systemleverantörer har förenklat för sina kunder och samarbetspartners genom att skapa API:er (Application Programming Interface, eller på svenska Applikationsprogrammeringsgränssnitt).

En del API:er är välutvecklade och en del är mindre flexibla. Oavsett hur välutvecklade API:er en systemleverantör erbjuder så är det stor skillnad i utvecklingstid beroende på hur stor mängd data som ska smältas ihop med mellan dina system och hur datat ska bete sig enligt dina önskemål.
 

Pris integrationer

Vi behöver teknisk beskrivning för API:er från dina systemleverantörer avseende de system du vill integrera med våra webbsystem. Vi behöver också veta vilken information du önskar överföra och vilket system som har företräde. Självklart kan vi åta oss att ta fram informationen och utvärdera möjligheterna åt dig enligt löpande timarvode.