Nyhetsbrev och epostservice

Nyhetsbrev ökar värdet av dina kontakter med både potentiella och befintliga kunder. Ge dina kontakter en större nytta genom att skicka erbjudanden, nyheter eller information om vad som händer i ditt företag. Att använda nyhetsbrev som marknadsföring är enkelt, men bör också hanteras med respekt så att rätt personer får rätt information. Vi hjälper dig gärna med en målgruppsanalys vid behov.  

Komma igång snabbt

Vi sätter upp ditt konto och skapar dina första nyhetsbrev så att du kan ta över och sköta din e-postmarknadsföring själv. Det tar oss bara några timmar och e-postprogrammet är kostnadsfritt upp till 10 000 utskick per månad och max 2 000 prenumeranter.   

Överlåta hela hanteringen av din e-postmarknadsföring

Om du inte har tid och resurser för att hantera dina utskick, kan vi ta hand om hela flödet åt dig. Vi skapar dina nyhetsbrev, skaffar och importerar e-postadresser, hanterar utskicken, följer upp resultatet löpande och rapporterar till dig. 


Kontakta oss för mer information och förslag på lösning för ditt behov!