Kundcase - finans & inkasso

Profina AB

Profina levererar tjänster inom finans, juridik och inkasso. De tar hand om hela hanteringen av kundfordringar utifrån kundernas olika behov. För de som behöver förbättra likviditeten erbjuder Profina fakturaköp, fakturabelåning och företagslån och för de som endast behöver hjälp med hanteringen erbjuds fakturaservice, påminnelseservice och inkasso. Både nationellt och internationellt. 

 

Uppdrag & resultat

Profina har flera olika tjänster, som riktar sig till olika behov. De har även kontor i flera delar av landet. Gula Hundens uppgift är att synliggöra relevanta tjänst, till relevanta målgrupper på rätt ställen i Sverige. Mestadels handlar det om SEO och löpande underhåll av hemsidan.