Gustavsbergs Hamn Ekonomisk förening ny kund hos Gula Hunden

Vi välkomnar Gustavsbergs Hamn Ekonomisk förening, i dagligt tal ”Hamnföreningen”, som ny kund i vår gula värld!

Föreningen bildades 2020. Genom att samordna aktiviteter, marknadsföring och andra frågor som berör Gustavsbergs Hamn är föreningens mål att stötta de företag och organisationer som har sin verksamhet i hamnen och dess närhet.

Visionen är att utveckla Gustavsbergs Hamn till ett ännu mer spännande och attraktivt besöksmål nationellt och internationellt, med bra klimat för företagare, föreningar och konsthantverkare.