Byt till Google Analytics 4 (GA4) nu!

Gula Hunden Webbyrå är certifierad av Google och innehar Google Partner status.

Från och med 1 juli 2023 kommer Google inte längre att leverera data till den nuvarande versionen av Google Analytics (Universal Analytics, eller UA) men du behöver installera Google Analytics 4 (GA4) redan nu om du vill ha jämförelsedata i det nya systemet fr o m 1 juli i år!

Du kommer kunna se dina rapporter i gamla Universal Analytics en tid efter 1 juli 2023, men ny data överförs bara till GA4.

Anledningen till ett nytt Analytics-system är komplext, men förenklat beror det på ett globalt ökat fokus på personlig integritet och mer kompatibilitet med app- och mobildata.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att konfigurera GA4!