Byt till Google Analytics 4 -GA4 - nu!

Byt till Google Analytics 4 (GA4) nu!

Från och med 1 juli 2023 kommer Google inte längre att leverera data till den nuvarande versionen av Google Analytics (Universal Analytics, eller UA) MEN du behöver installera Google Analytics 4 (GA4) redan nu om du vill ha jämförelsedata i det nya systemet fr o m 1 juli i år! 

Du kommer kunna se dina rapporter i gamla Universal Analytics en tid efter 1 juli 2023, men ny data överförs bara till GA4. 

Anledningen till ett nytt Analytics-system är komplext, men förenklat beror det på ett globalt ökat fokus på personlig integritet och mer kompatibilitet med app- och mobildata.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att konfigurera GA4! 

« Visa alla nyheter