Information om GDPR

Senast uppdaterat: 2018-04-03.

Vilka personuppgifter hanterar vi

Gula Hunden har endast företag som kunder. I syfte att kontakta potentiella kunder och att upprätthålla en affärsrelation med våra befintliga kunder kan vi samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall ip-nummer. Vi hanterar endast personnummer i det fall vår kund är en enskild firma. Endast för våra anställda hanterar vi personnummer för fysiska personer samt privata bostadsadresser.  

Personuppgifterna samlas in manuellt genom att vi hittar publik information på webben (t ex på hemsidor, eniro.se, allabolag.se, hitta.se, Google och andra webbplatser) samt genom att personuppgifterna lämnas till oss frivilligt t ex vid begäran om offert eller ett anställningsavtal.

Vi lagrar personuppgifter tills vidare och raderar personuppgifter omgående på begäran. 

Personuppgifter som samlats in av Gula Hunden lämnas endast ut till anställda inom Gula Hunden. Personuppgifter kan även hanteras och lagras i externa system enligt nedan. Se även mer information om hur vi lämnar ut personuppgifter under ”Begäran om dina personuppgifter”.

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter

Gula Hunden kan hantera och lagra personuppgifter i databasen för vår hemsida gulahunden.se samt i externa system. Gula Hunden är enligt GDPR ansvarig för all information vi hanterar och lagrar i både egna och externa system. Vi är även ansvariga för att dokumentera och informera om hur vi hanterar personinformation samt att på begäran radera eller lämna ut personuppgifter elektroniskt. 

Personuppgifter i externa system

Vi använder ett externt system för fakturering-, bokföring- och CRM för befintliga och potentiella företagskunder samt leverantörer och samarbetspartners. I detta system kan vi hantera personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. 

För att sprida information om viktiga händelser i vår bransch samt våra tjänster skickar vi nyhetsbrev till befintliga och potentiella kunder genom ett externt system. Detta system kan samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, ip-adress och e-postadress. Du kan avprenumerera på våra nyhetsbrev genom att klicka på ”Avprenumerera” eller ”Unsubscribe” i ett nyhetsbrev som du har fått från oss.

På vår hemsida använder vi ett chattverktyg genom vilken besökare på hemsidan kan kontakta oss online när vi är inloggade. Detta program kan samla in personuppgifter i form av ip-adresser. 

Begäran om dina personuppgifter, rättelser och raderingar

Dataskyddsförordningen GDPR innebär att Gula Hunden är skyldig att på begäran lämna information till den registrerade om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Informationen ska lämnas till dig kostnadsfritt. Gula Hunden ska också på begäran lämna ytterligare information, t ex om hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

På begäran har du också rätt att få ut informationen elektroniskt från oss. Gula Hunden kan lämna ut informationen till dig i CSV-format eller som en Excel-fil. 

Innan vi lämnar ut personuppgifter kommer vi säkerställa att begäran verkligen kommer den person som vi har uppgifter om.

Kontakta oss om du vill ha information, begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. 

Felaktiga personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in är publika eller har lämnats till oss frivilligt av personen i fråga. Det kan ändå bli fel i våra register pga manuell hantering av personuppgifterna. Om vi upptäcker felaktigheter rättar vi dessa omgående och informerar de som har tillgång till informationen, dvs de anställda inom Gula Hunden. Vi informerar även personen i fråga om rättelsen av personuppgifterna.

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Gula Hunden har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Cookies

På vår hemsida gulahunden.se använder vi kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt för att samla information om hur många webbläsare som besöker sidan och hur de rör sig på sidan. 

De kakor som används på vår hemsida kallas för sessionskakor, vilket är vanliga textfiler som innehåller små mängder data som sparas ned på din dator och raderas med automatik när webbläsaren stängs ned. De kan varken belasta minnet i din dator eller innehålla virus. Sessionskakor samlar inte information från din dator eller information som kan identifiera dig personligen.