36 procent av e-handeln i Sverige sker via mobila enheter

Enligt en undersökning utförd av Criteo sker 36 procent av alla e-handelstransaktioner i Sverige via mobila enheter. Motsvarande siffra för Norge och Danmark är 32 respektive 26 procent. Det är ingenting jämfört med till exempel Japan och Sydkorea där majoriteten av e-handelstransaktionerna sker via mobila enheter. Ökningen visar att konsumenterna har vant sig vid att handla via mobiltelefonen samtidigt som färre transaktioner sker via surfplattor. Bidragande orsaker är större skärmar på smartphones och fler mobilanpassade webbplatser. 

Läs hela rapporten här.  

« Visa alla nyheter